De WIEG: uitleg over extra geboorteverlof voor partners

Sinds 1 juli 2020 is het geboorteverlof voor partners uitgebreid. Je hebt nu als partner recht op 6 weken geboorteverlof na de geboorte van je baby. De wet die hierover gaat, is de WIEG. Wat betekent deze wet en wat verandert er voor jou?

Wat is de WIEG?

‘WIEG’ staat voor Wet Invoering Extra Geboorteverlof. Deze wet werd ingevoerd om het geboorteverlof voor partners uit te breiden. Eerder had je als partner recht op een werkweek betaald geboorteverlof. Sinds 1 juli 2020 is de WIEG ingevoerd en krijg je maximaal zes werkweken verlof.

Met het nieuwe geboorteverlof heb je recht op:

  • Een complete werkweek geboorteverlof: deze mag je zelf indelen, maar moet je wel in de eerste vier weken na de bevalling inzetten.
  • Vijf werkweken extra geboorteverlof: deze mag je ook zelf indelen, dat moet in de eerste zes maanden na de bevalling, maar hoe je dit wil indelen moet je overleggen met je werkgever. Het is je recht om deze weken vrij te krijgen, maar als er belangrijke bezwaren zijn van je werkgever over wat het beste is voor het bedrijf, kan die kiezen om je verlof anders in te delen.

Voor de week geboorteverlof in de eerste vier weken na de bevalling wordt je loon voor 100% betaald. Tijdens de vijf extra weken geboorteverlof krijgt je werkgever van het UWV een vergoeding van 70% van je dagloon, tot maximaal 70% van het maximum dagloon dat het UWV heeft bepaald. Klik hier om op de website van het UWV te zien wat het maximum dagloon is. Je werkgever mag bepalen of die je loon voor deze vijf weken voor 70% betaald of dat die je voor 100% wil betalen. Bij sommige banen is dit al bepaald in de ‘collectieve arbeidsovereenkomst’ (CAO), dat is een document waar je ook afspraken over bijvoorbeeld je salaris en vakantiedagen in kan vinden.

Het geboorteverlof voor partners moet je als partner zelf gebruiken en kan je dus niet geven aan iemand anders.

De WIEG en zzp’ers

De WIEG is er alleen voor werknemers die werken voor een werkgever. Als iemand met een eigen bedrijf zonder ander personeel heb je geen recht op het geboorteverlof voor partners.

Waarom is de WIEG ingevoerd?

Door de uitbreiding van het partnerverlof kan je als partner meer tijd doorbrengen met je pasgeboren kindje. Hierdoor ben je meer betrokken bij de verzorging en opvoeding van je baby. Je kan daardoor een sterkere band met je kind opbouwen. Het is ook goed voor de ontwikkeling van je kind om twee betrokken ouders te hebben.

Door de WIEG is er een kleiner verschil tussen hoe lang de moeder en jij verlof hebben. Hierdoor heeft zij ook meer kansen op de banenmarkt. Het verschil tussen hoe lang vrouwen en partners afwezig zijn van werk is nu namelijk kleiner. Zo kunnen werktaken en zorgtaken ook beter verdeeld worden tussen ouders. Dat past goed in een moderne samenleving waarin iedereen gelijk is, dat vindt de overheid ook.

Mogelijkheden van de WIEG

De WIEG geeft jou de volgende mogelijkheden:

  • Zelf in te delen verlofdagen: je kan zelf bepalen hoe je de verlofdagen indeelt. Je kan ze bijvoorbeeld meteen achter elkaar opnemen wanneer je vrouw weer aan het werk gaat, of je kan ze verspreiden over meerdere maanden.
  • Mogelijkheid om in je eentje voor je kind te zorgen: door het nieuwe geboorteverlof kan je tijdelijk alleen voor je kindje zorgen: dat noemen we “solozorg”. Je vrouw gaat werken en jij blijft thuis. Deze tijd alleen met je kindje is goed voor jullie band en is goed voor de ontwikkeling van je kindje.
  • Zelf kiezen hoeveel verlofdagen: je bent niet verplicht om de volledige zes weken geboorteverlof in te zetten. Je mag zelf bepalen of je de maximale zes weken verlof wilt inzetten of dat je minder verlof wilt gebruiken.

Adoptieouders en pleegouders

Ook adoptieouders en ouders die een pleegkind in hun gezin opnemen hebben nu recht op deze zes weken verlof. Hiervoor hadden zij recht op vier weken betaald ‘hechtingsverlof’.

Bron: 24Baby