De Week van het Vergeten Kind

Van 29 januari tot en met 4 februari is het de Week van het Vergeten Kind. Tijdens deze week wordt er speciale aandacht gevraagd voor een thema rondom kwetsbare kinderen in Nederland. Het thema van 2023 is ‘Laat zorg pas stoppen als kinderen er klaar voor zijn’. Via een petitie vraagt de organisatie om steun van Nederland om ervoor te zorgen dat 18 worden geen reden is om zorg voor jongeren te stoppen. Lees hieronder verder voor meer informatie over dit thema. Klik hier om de petitie te ondertekenen.

Het probleem

De meeste kinderen wonen bij hun ouder(s) thuis op het moment dat ze hun 18e verjaardag vieren. Nederlandse jongeren zijn gemiddeld 23,7 jaar oud als ze uit huis gaan. Voor uit huis geplaatste kinderen ligt dat anders. Elk jaar zijn er ruim drieduizend 17-jarigen voor wie 18 worden niet als een leuk moment voelt, maar vooral als een stressvolle periode. Zij wonen in een pleeggezin, gezinshuis of op een groep. Dit zijn jongeren die al 10-0 achter staan door een moeilijke jeugd. Om juist van deze jongeren verwachten dat ze eerder op eigen benen kunnen staan, is schadelijk en niet eerlijk.

Onderzoek

Stichting het Vergeten Kind heeft een onderzoek gedaan waar 176 jongeren uit jeugdhulp hun verhaal in deden. Uit dit onderzoek kwamen de volgende conclusies:

  • 98% van jongeren uit jeugdhulp hebben op hun 18e niet alle vijf grote kenmerken op orde die nodig zijn om zelfstandig te zijn.
  • 65% van deze jongeren ziet ertegenop om 18 te worden.
  • 60% van de jongeren weet een jaar voor hun 18e verjaardag nog niet of ze door hun leeftijd moeten verhuizen. 24% hoort dat pas een maand of korter van tevoren.
  • 89% van de jongeren heeft het gevoel dat ze er na hun 18e alleen voor komen te staan.
  • 92% van de jongeren heeft vaak of altijd stress.

Klik hier om meer over het onderzoek en de conclusies te lezen.

Oproep

Stichting het Vergeten Kind wilt dat de zorg past stopt als kinderen er klaar voor zijn. De ontwikkeling van het kind is het belangrijkste, niet hun leeftijd. Ze willen daarom dat leeftijdsgrenzen worden losgelaten in beleid en in praktijk. Iedere jongere wordt in een ander tempo volwassen. Het is dus belangrijk om aan te sluiten bij wat elke individuele jongere nodig heeft. Iedere jongere heeft recht op gelijke kansen om mee te kunnen doen in de maatschappij. Dat betekent dat we voor jongeren met traumatische jeugdervaringen een stapje extra moeten zetten.

Op dit moment is het wel mogelijk om jeugdzorg te verlengen totdat een jongere 23 jaar oud is, maar dat is geen makkelijk proces. Op dit momentmoet een jongere met zijn/haar hulpverlenen bewijzen dat hij of zij niet op eigen benen kan staan. Stichting het Vergeten Kind wil dat het zo wordt dat de gemeente moet aantonen dat de jongere zonder enige jeugdhulp verder kan. Daarnaast willen ze dat jongeren die hebben aangegeven geen hulp meer te willen krijgen, hier tot hun 23e op terug kunnen komen.

Wil je meer lezen over dit onderwerp op over Stichting het Vergeten Kind? Klik dan hier om hun website te bezoeken.

Bron: Stichting het Vergeten Kind