Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

CJG Capelle gecertificeerd!

CJG Capelle gecertificeerd!

CJG Capelle aan den IJssel is sinds 13 oktober 2016 gecertificeerd voor de norm ISO 9001:2015. Het CJG is daarvoor gecontroleerd door een externe onafhankelijke organisatie (Lloyd’s, LRQA). Ieder jaar zal het CJG opnieuw getoetst worden.

Het voldoen aan deze kwaliteitsnorm betekent onder andere:

  • Het CJG biedt zorg met goede kwaliteit;
  • Het CJG weet wat de wensen, behoeften of eisen van belanghebbenden zijn en het CJG voldoet daaraan;
  • Het CJG volgt de tevredenheid van klanten en samenwerkingspartners;
  • Het CJG voldoet aan van toepassing zijnde wet- en regelgeving;
  • Het CJG werkt doelgericht en meet, volgt en evalueert de resultaten;
  • Het CJG is continu gericht op het verhogen van de kwaliteit;
  • Het CJG heeft oog voor risico’s en kansen en pakt deze op.

Het certificaat geeft aan dat het CJG in staat is om goede kwaliteit van hulp en zorg te bieden. In het contact met de klant wordt dit ook regelmatig geëvalueerd.

Heeft u toch nog tips of ideeën om de kwaliteit van het CJG te verhogen, stuur dan een mailtje naar tips@cjgcapelle.nl

iso-certificering