Bezoek Inspectie

Op 14 december 2022 heeft de Inspectie een bezoek gebracht aan ons CJG. Dit toezicht maakt deel uit van een reeks van toezichten die de inspectie uitvoert bij lokale teams in vijftien gemeentes tussen oktober 2022 tot februari 2023. We hebben het rapport ontvangen en zijn blij met de bevindingen.

De Inspectie zegt dat het CJG gepassioneerde en vakbekwame medewerkers heeft die passende en cliëntgerichte zorg leveren. Daarnaast zien zij dat het CJG oog heeft voor integrale samenwerking, preventief werken, toegankelijkheid van onze zorg en die van onze zorgpartners én voor andere manieren van werken. Dit laat zien dat het CJG inzet op kwaliteit van zorg, maar ook op het beheersbaar houden van de kosten in de jeugdhulp.

De Inspectie heeft ook verbeterpunten gezien. In onze nieuwe werkwijze voor de intake wordt veiligheid nog niet consequent genoeg uitgevraagd en er zijn soms administratieve barrières voor cliënten. Daarmee gaan we in 2023 aan de slag. De Inspectie heeft vertrouwen in de stappen die het CJG gaat zetten en volgt de verbeteringen in het reguliere toezicht.