Wanneer een kind heel veel moeite heeft met lezen en spellen dan geeft dat zorgen. Een kind kan dyslexie hebben. Kinderen met dyslexie kunnen moeilijker lezen, spellen en soms ook schrijven. Het zegt niets over hoe slim iemand is. Soms komen leesproblemen door iets anders. Bij dyslexie weet je zeker dat dit niet zo is.

Hoe weet ik of mijn kind dyslexie heeft?

Een basisschool kan denken dat een kind ernstige dyslexie heeft. De basisschool verzamelt hierover dan gegevens in het leerling dossier. Dit moet volgens een vast plan. Dat heet het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0.

Het leerling dossier wordt – na akkoord van de ouders – door de school naar CJG Capelle aan den IJssel verstuurd. Blick Expertise beoordeelt het dossier. En informeert ouders over de uitkomst. Dit kan een afwijzing zijn. Of een advies voor verder onderzoek.

Worden kosten vergoed?

Als verder onderzoek nodig is volgens Blick Expertise, dan wordt dat onderzoek vergoed (via een beschikking). Uit het onderzoek komt wat de ernst is van de dyslexie. Elk kind met dyslexie krijgt een dyslexieverklaring. Daarmee heeft een kind op de middelbare school bijvoorbeeld recht op extra tijd voor het maken van een proefwerk.

Als een kind bij de 4% slechtste lezers hoort, dan heeft het Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Een kind met EED krijgt de behandeling die hierbij hoort vergoed. De zorg wordt dan vanuit de Jeugdwet betaald.

Waar kan mijn kind terecht voor een behandeling?

Als je kind een vergoeding (beschikking) krijgt voor dyslexiezorg, dan kan je kiezen uit hulp bij deze organisaties:

  1. Leestalent
  2. Opdidakt
  3. RID
  4. BTSW