Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

dyslexiezorg

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg.

Wanneer een leerling erg veel moeite heeft met (technisch) lezen en spellen dan geeft dat zorgen. Er zou sprake kunnen zijn van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED). Het is van groot belang dat deze leerling snel onderzocht wordt en wanneer passend ook behandeling krijgt aangeboden.

Jeugdwet

Vanuit de Jeugdwet is er vergoeding beschikbaar voor zowel het dyslexie onderzoek als de dyslexie behandeling. Niet alle leerlingen komen in aanmerking. Het leerlingdossier moet voldoen aan de criteria voor aanmelding en alleen bij de diagnose EED wordt behandeling vergoed. Een leerling kan dan wel dyslectisch zijn, maar komt pas in aanmerking voor vergoede zorg als hij of zij tot de 4% slechtste lezers behoort.

Toeleiding naar dyslexiezorg

Het CJG is in Capelle aan den IJssel verantwoordelijk voor de toeleiding naar vergoede dyslexiezorg. Het schoolbestuur heeft de taak om bij een vermoeden van EED een geldig schooldossier over de leerling op te bouwen conform het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0.

Het leerlingdossier wordt door de school naar CJG Capelle aan den IJssel verstuurd via mailadres aanmeldingeed@cjgcapelleaandenijssel.nl, waarna het wordt beoordeeld door Blick Expertise. Afhankelijk van de beoordeling wordt een beschikkingsbrief opgesteld of een (voorlopige) afwijzingsbrief. Als er voldaan wordt aan de criteria voor vergoed onderzoek dan wordt er een beschikking afgegeven. Mocht er uit het onderzoek de diagnose EED volgen, dan wordt ook de behandeling vergoed.

De zorg om een leerling met niet ernstige dyslexie blijft een verantwoordelijkheid van het onderwijs.

Aanbieders dyslexiezorg

Dyslexiezorg wordt in zorg in natura (ZIN) geboden. CJG Capelle heeft met de volgende aanbieders contracten gesloten voor vergoede dyslexiezorg:

  1. Leestalent
  2. Opdidakt
  3. RID
  4. BTSW