Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

specialistische jeugdhulp (beschikkingen)

Het kan zijn dat je kind een andere vorm van jeugdhulp nodig heeft dan wat wij bij het CJG aanbieden. Een professional van het CJG kijkt dan samen met jou en je gezin naar de situatie en stemt met jullie af welke hulp het meest passend is. Dat kan betekenen dat er gekozen wordt om specialistische jeugdhulp in te zetten. Daarvoor zal het CJG een beschikking opstellen.

Ben je jeugdhulpaanbieder en wil je een beschikking aanvragen voor een jeugdige? Klik dan hier

 

Voor de inzet van specialistische jeugdhulp heeft de gemeente afspraken gemaakt met verschillende jeugdhulpaanbieders. Zie hier een lijst met gecontracteerde aanbieders.

In sommige situaties kan je kind een PGB krijgen. Lees meer over het PGB jeugdhulp in de folder.

Heeft jouw zoon of dochter een PGB gekregen en wil je afspraken maken met een zorgverlener? Hier vind je de uurtarieven voor gemeente Capelle aan den IJssel en het maximum uurtarief per vorm van zorg.

Mijn zoon of dochter heeft een beschikking en wij gaan verhuizen

Als er een beschikking is voor je kind en jullie gaan verhuizen, dan moet je dit doorgeven aan het CJG. Indien nodig dragen we, altijd in overleg met jou, de beschikking over aan de nieuwe gemeente.

Wat als mijn kind 18 wordt?

Als je kind 18 wordt dan kan de hulp geboden worden in de volwassenzorg. De CJG professional kan je kind ondersteunen bij het bepalen waar hij of zij zorg moet aanvragen en kan, indien nodig, ook ondersteunen bij deze aanvraag. In sommige situaties kan ook na de 18e verjaardag jeugdhulp ingezet worden. Dat zijn situaties waarin:

  • de jeugdhulp gestart is voor de 18e verjaardag van het kind
  • voor de 18e verjaardag van het kind besloten is dat voortzetting van jeugdhulp passend en noodzakelijk is
  • is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was gestart vóór de 18e verjaardag, binnen een termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is

Het CJG geeft namens de gemeente Capelle aan den IJssel de beschikkingen af. Dit doen wij altijd binnen de kaders van de Jeugdwet, de verordening jeugdhulp en de nadere regels van de gemeente.

Wanneer is de gemeente Capelle aan den IJssel verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan een jeugdige?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De gemeente Capelle aan den IJssel is in principe verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan Capelse kinderen en jongeren als de ouders met het gezag in Capelle wonen. Als het gezag niet bij de ouders ligt, of de ouders wonen in verschillende gemeenten, dan gelden andere stappen om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan de jeugdige. Het CJG bepaalt namens de gemeente Capelle aan den IJssel, in gesprek met het gezin, welke hulp passend is. Als er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel (een OTS of een voogdijmaatregel) of een jeugdreclasseringsmaatregel dan is de instelling die deze maatregel uitvoert verantwoordelijk voor het beslissen over passende jeugdhulp.

Jeugdhulp en jeugdzorg is in verschillende wetten geregeld. Soms is niet direct duidelijk wie verantwoordelijk is voor de zorg van een jeugdige. De website www.wlz-overgangsrecht.nl/afbakening (van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) biedt duidelijkheid over de verschillende wettelijke kaders.