Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

beschikkingen

Jeugdhulp

Het CJG biedt naast jeugdgezondheidszorg en trainingen ook jeugdhulp voor jeugdigen uit Capelle aan den IJssel. Jeugdhulp is ondersteuning en hulp bij opvoeden en opgroeien voor jeugdigen tot 18 jaar. Het kan zijn dat een jeugdige een andere vorm van jeugdhulp nodig heeft dan wat het CJG biedt. Het CJG kijkt dan samen met het gezin naar de situatie en stemt af welke hulp het meest passend is. Dat kan betekenen dat er gekozen wordt om specialistische jeugdhulp in te zetten. Dan zal het CJG een beschikking opstellen.

Voor de inzet van specialistische jeugdhulp heeft de gemeente afspraken gemaakt met verschillende jeugdhulpaanbieders. Zie hier een lijst met gecontracteerde aanbieders.

In sommige situaties kan de jeugdige een PGB krijgen. Lees meer over het PGB Jeugdhulp in de folder.

Heeft uw zoon of dochter een PGB gekregen en wilt u afspraken maken met een zorgverlener? Hier vindt u de uurtarieven voor gemeente Capelle aan den IJssel en het maximum uurtarief per vorm van zorg.

Wanneer is de gemeente Capelle aan den IJssel verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan een jeugdige?

Sinds 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor jeugdhulp. De gemeente Capelle aan den IJssel is in principe verantwoordelijk voor de jeugdhulp aan Capelse jeugdigen als de ouders met het gezag in Capelle wonen. Als het gezag niet bij ouders ligt, of ouders wonen in verschillende gemeenten, dan gelden andere stappen om te bepalen welke gemeente verantwoordelijk is voor de jeugdhulp aan de jeugdige. Het CJG bepaalt namens de gemeente Capelle aan den IJssel, in gesprek met het gezin, welke hulp passend is. Als er sprake is van een jeugdbeschermingsmaatregel (een OTS of een voogdijmaatregel) of een jeugdreclasseringsmaatregel dan is de instelling die deze maatregel uitvoert verantwoordelijk voor het beslissen over passende jeugdhulp.

Jeugdhulp en jeugdzorg is in verschillende wetten geregeld. Soms is niet direct duidelijk wie verantwoordelijk is voor de zorg van een jeugdige. De website www.wlz-overgangsrecht.nl/afbakening (van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) biedt duidelijkheid over de verschillende wettelijke kaders.

Bent u jeugdhulpaanbieder en wilt u een beschikking aanvragen voor een jeugdige? Klik dan hier.

Mijn zoon of dochter heeft een beschikking en wij gaan verhuizen

Als er een beschikking is voor een jeugdige en deze gaat verhuizen, dan moet u dit doorgeven aan het CJG. Indien nodig dragen we, altijd in overleg met u, de beschikking over aan de nieuwe gemeente.

Wat als een jeugdige 18 wordt?

Als een jeugdige 18 wordt dan kan de hulp geboden worden in de volwassenzorg. De CJG professional kan de jeugdige ondersteunen bij het bepalen waar hij of zij zorg moet aanvragen en kan, indien nodig, ook ondersteunen bij deze aanvraag. In enkele situaties kan ook na de 18e verjaardag jeugdhulp ingezet worden. Dat zijn situaties waarin:

  • de jeugdhulp gestart is voor de 18e verjaardag van de jeugdige.
  • voor de 18e verjaardag van de jeugdige besloten is dat voortzetting van jeugdhulp passend en noodzakelijk is.
  • is bepaald dat na beëindiging van jeugdhulp die was gestart vóór de 18e verjaardag, binnen een termijn van een half jaar hervatting van de jeugdhulp noodzakelijk is.

Het CJG geeft namens de gemeente Capelle aan den IJssel de beschikkingen af. Dit doen wij altijd binnen de kaders van de Jeugdwet, de verordening en de nadere regels van de gemeente.

Lees hier de Verordening jeugdhulp van de gemeente.

Lees hier de Nadere regels van de gemeente.

contact

CJG Capelle aan den IJssel
De Linie 7 en 8-12
2905 AX Capelle aan den IJssel

010 242 32 00
info@cjgcapelleaandenijssel.nl

klik hier voor alle locaties

openingstijden

maandag t/m vrijdag
08.15 uur tot 17.00 uur
donderdag
08.15 uur tot 19:00 uur

ons laatste facebookbericht

onze laatste tweets

Er zijn handige informatiefilmpjes gemaakt door @VeiligheidNL over het veilig slapen van uw baby. Bekijk de filmpjes op onze website! #veiligslapen #veiligheid bit.ly/VeiligSlapenV…