Centrum voor Jeugd en Gezin | Capelle aan den IJssel

dyslexiezorg

Wat houdt dyslexiezorg in?

Vanaf 1 januari 2015 zijn gemeenten verantwoordelijk voor dyslexiezorg. De diagnostiek en behandeling van Ernstige Enkelvoudige Dyslexie (EED) wordt vergoed voor kinderen tussen de 7 en 12 jaar in het basisonderwijs.

  • Ernstig wil zeggen dat er op 3 meetmomenten sprake is van leesniveau E
  • Enkelvoudig betekent dat er bij het kind naast een taalontwikkelingsstoornis geen psychische stoornis, gedragsprobleem of andere beperking is geconstateerd die een belemmering vormt voor de behandeling van dyslexie

Als er wel ook sprake is van andere problematiek dient dit eerst te worden behandeld en onder controle te zijn, wil een dyslexiebehandeling effectief zijn.

Toeleiding naar dyslexiezorg

Het CJG is in Capelle aan den IJssel verantwoordelijk voor de toeleiding naar vergoede dyslexiezorg. Het schoolbestuur heeft de taak om bij een vermoeden van EED een geldig schooldossier over de leerling op te bouwen conform het Protocol Dyslexie Diagnostiek en Behandeling 2.0.

Het leerlingdossier wordt door de school naar CJG Capelle aan den IJssel verstuurd via mailadres aanmeldingeed@cjgcapelleaandenijssel.nl, waarna het wordt beoordeeld door Blick Expertise. Afhankelijk van de beoordeling wordt een beschikkingsbrief opgesteld of een (voorlopige) afwijzingsbrief.

De zorg om een leerling met niet ernstige dyslexie blijft een verantwoordelijkheid van het onderwijs.

Aanbieders dyslexiezorg

Dyslexiezorg wordt in zorg in natura (ZIN) geboden. CJG Capelle heeft met de volgende aanbieders contracten gesloten voor vergoede dyslexiezorg:

  1. Leestalent
  2. Opdidakt
  3. RID
  4. BTSW